Aðalskipulag Reykhólahrepps 2021-2033 - tillaga á vinnslustigi

Reykhólahreppur kynnir vinnslutillögu Aðalskipulags Reykhólahrepps 2021-2033.

Tillagan er sett fram í greinargerð, á fimm skipulagsuppdráttum á þremur kortablöðum og þremur þemauppdráttum, auk umhverfismatsskýrslu.

Greinargerð

Umhverfismatsskýrsla

Skipulagsuppdrættir:

 

​Afmarkanir sem fram koma á uppdráttunum má skoða í vefsjá aðalskipulagsins og kalla fram skilmála sem tengjast hverri afmörkun.  Auk þess má finna á vefsjánni ýmis gögn um land sveitarfélagsins.

 

Þemauppdrættir

Hér má einnig finna glærur með stuttri kynningu á helstu áherslum vinnslutillögunnar. 

Íbúar og aðrir hagaðilar eru hvattir til að kynna sér skipulagstillöguna og senda inn ábendingar við efni hennar.

Sérstaklega er kallað eftir rýni á tillögu að göngu- og reiðleiðum í sveitarfélaginu.


Ábendingar skal senda  til skipulagsfulltrúa á netfangið skipulag@dalir.is fyrir  20. nóvember 2021.  

 

Þær má einnig senda á heimilisfangið:  

Skrifstofa Reykhólahrepps

Stjórnsýsluhúsinu við Maríutröð

380 Reykhólahreppur 

Kynningin er á grundvelli 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Unnið verður úr ábendingum sem berast áður en gengið verður frá tillögu og umhverfisskýrslu til auglýsingar skv. 31. gr. skipulagslaga og 15. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. Þá gefst lögbundinn 6 vikna athugasemdafrestur áður en gengið verður frá nýju aðalskipulagi til lokaafgreiðslu sveitarstjórnar.