Skipulagsgögn

Greinargerð og uppdrættir

Endurskoðað aðalskipulag fyrir Reykhólahrepp verður sett fram í skipulagsgreinargerð og á skipulagsuppdrætti og eftir atvikum á þemauppdráttum eða skýringaruppdráttum sem skýra forsendur og stefnu nánar. 


Skipulagsuppdrættir verða þessir:

  • Sveitarfélagsuppdráttur í mkv. 1:50.000

  • Þéttbýlisuppdráttur af Reykhólum í mkv. 1:10.000

  • Þéttbýlisuppdráttur af Flatey í mkv. 1:10.000. 

Vefsjá

Uppdrættirnir verða jafnframt aðgengilegir í kortavefsjá. Fram að því má nálgast hér kortavefsjá með gildandi aðalskipulagi, auk ýmissra annarra gagna um land sveitarfélagsins.


Skipulagsgögnin og drög að þeim, verða birt á þessum kynningarvef eftir því sem þau verða til. 

Gildandi aðalskipulag

Aðalskipulag Reykhólahrepps 2006-2018 og breytingar sem hafa verið gerðar á því má nálgast í skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar og á vef Reykhólahrepps.

Skipulagslýsing fyrir endurskoðun

Verkefnislýsing fyrir endurskoðunina, sbr. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga og 2. mgr. 6. gr. laga um umhverfismat áætlana, liggur nú fyrir. Í henni kemur fram hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu sem og fyrirhugað skipulagsferli.

 

Hafa samband

Fyrirspurnum, hugmyndum og sjónarmiðum má beina til sveitarstjóra eða verkefnisstjóra

Ingibjörg Birna Erlingsdóttir sveitarstjóri

sveitarstjori@reykholar.is

Matthildur Kr. Elmarsdóttir verkefnisstjóri

hjá ráðgjafarfyrirtækinu Alta

matthildur@alta.is